Отримання посвідчення водія

Отримання (обміну) посвідчень водія особи подають до ТСЦ МВС

  1. Паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
  2. Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
  3. Свідоцтво про закінчення закладу (у разі отримання посвідчення водія вперше або відкриття в посвідченні водія вищої категорії);
  4. Оригінал та ксерокопію документів про зміну особистих даних особи (у разі зміни особою П.І.Б., року народження, місця народження тощо);
  5. Посвідчення водія (у разі наявності);
  6. Документ, що підтверджує керування транспортним засобом (у разі потреби);
  7. Медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;
  8. Квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

2.2. У разі отримання особами посвідчень водія вперше документи, зазначені в пункті 2.1 цієї Інструкції, до ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу подають представники закладів, у яких ці особи проходили підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів.

2.3. Посвідчення водія категорій A1, A, В1, В, С1, С або декількох із цих категорій видаються особам, які пройшли підготовку водіїв транспортних засобів відповідних категорій, склали в ТСЦ МВС іспити зі знань Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (із змінами) та навичок керування транспортними засобами за кожною з категорій, що відкривається.

Відповідно до пункту 22 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого Постановою КМУ № 340 від 08.05.1993 року,учням, які закінчили навчання в технікумі (училищі), коледжі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі третього ступеня, а також призовникам, що залучаються Міноборони для навчання керування транспортними засобами, але не досягли встановленого віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановленого зразка.

Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

Посилання

Інструкція про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів

Посилання

Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами

Посилання