Які з документів необхідно подати в сервісний центр для обміну посвідчення водія?

Відповідно до положень п. 28 Порядку видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами обмін посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи згідно з пунктом 25 цього Положення за умови подання:

  • паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
  • копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • посвідчення водія;
  • медичної довідки встановленого зразка.